Amazon Command Line Interface

Hur man snabbt laddar upp ändringar med Amazon CLI.

3 semptember 2018 - -

Amazon CLI

Jag beklagade mig i Scripts för webbsidan övera att det var besvärligt att ladda upp hela filträdet manuellt. Då var det visserligen bara 4-5 filer. Och att välja rätt behörighet på alla filerna. Webb-UIt ger dessutom en irriterande varning i stil med “Osäker inställning: är du säker på att du vill ge publika läsbehörigheter till den här filen?”.

Det visar sig att det finns ett bekvämt Command Line Interface. Man laddar med pip install awscli --user. Sedan bråkar man ett tag med webb-UIt för att hitta och skapa rätt säkerhetsnycklar. Dessa matar man sedan till ~/.local/bin/aws configure. Amazons med säkerhetsnycklar var fyndigt. Det går att skapa flera säkerhetsnycklar, men den hemliga koden syns endast en gång. Det är tänkt att man klistrar in nyckeln i terminalfönstret och sedan aldrig ser igen.

När allting är färdigkonfigurerat är Amazon CLI ett riktigt bekvämt verktyg!

För att generera om hemsidan och ladda upp den nya versionen gör jag

cd ~/website
python3 scripts/python_build_webpage.py
~/.local/bin/aws s3 sync . s3://alkanero.com/ --acl public-read