Kuriosa om det svenska valsystemet

Några sätt som det svenska valsystemet kan utnyttjas för valfusk

6 semptember 2018 - -

Förtidsröster är inte helt anonyma.

Det är ofrånkomligt eftersom det går att ångerrösta på valdagen. Förtidsrösten läggs i ett kuvert tillsammans med ditt röstkort. Röstkortet innehåller inte ditt namn. Men det innehåller ditt nummer i röstlängden. I din vallokal på valdagen finns en lista med namn, personnummer och nummer i röstlängden.

På valdagen öppnas din förtidsröst av röstmottagarna i ditt valdistrikt. De hittar ditt nummer i röstlängden och prickar av att du har förtidsröstat. Röstmottagarna har alltså ditt namn och dina tre förseglade valkuvert i handen samtidigt. Här finns både möjlighet till fusk och till att gå runt valhemligheten.

Jag ser två olika sätt det här kan utnyttjas för att påverka valet:

  1. En röstmottagare i ett distrikt som röstar kraftigt vänster eller höger (2018 kanske man behöver lägga till kraftigt SD) kan underkänna förtidsröster som inte borde underkännas. De ska inte godkännas om det t.ex. finns markeringar på kuverten, eller om kuverten är öppna. Det är enkelt att lägga till lite extra kludd på några valkuvert.

  2. Röstmottagaren kan byta ut valkuverten med egna sådana. Det är lite svårare att komma undan med, men ger i gengäld högre utdelning.

  3. Någon som har ditt namn och personnummer kan gå till en vallokal på valdagen och påstå sig vara du. Denne kan få ut din förtidsröst och ersätta den med en ångerröst. Du blir alltså av med din valhemlighet och ditt demokratiska inflytande. I nästa stycke beskriver jag hur bedragaren kan bära sig åt.

De flesta kommuner behöver röstmottagare, och jag tror att knappt någon kommun gör en bakgrundscheck på vilka de anställer. När jag ansökte om att bli röstmottagare fick jag veta att “jag ska uppträda vårdat för att jag representerar det offentliga Sverige”.

Om du inte förtidsröstar, ska du kunna se dina röstkuvert läggas ned i valurnorna. Då kan du vara säkrare på att rösten räknas rätt.

För att styrka sin identitet räcker det med ett intyg

från någon som säger sig känna dig. I vallagen 8 kap. 6 pg. står det att

Väljare som inte är kända för röstmottagarna skall legitimera sig eller på annat sätt styrka sin identitet.

Valmyndigheten har tolkat det som att vem som helst kan intyga att du är den du säger dig vara.

Här finns en enorm potential till valfusk: få tag på en lista namn och personnummer och åk runt i olika vallokaler tidigt på morgonen. Du behöver också en dömd brottsling som inte bryr sig om att åka fast för bedrägeri. Är du i valdistrikt med lågt valdeltagande kanske det inte ens upptäcks. Ett säkrare sätt är att endast ångerrösta i någon annans namn: om en person har förtidsröstat är det väldigt ovanligt att de ångerröstar.

I riksdagsvalet 2010 ångerröstade 5290 personer (källa Aftonbladet). Samtidigt förtidsröstade ca 40% av befolkningen. Det är mycket säkert att mångfaldigt öka sitt (o)demokratiska inflytande på detta sätt.

Hur få tag på vilka som förtidsröstat?

Du kan

  • snegla på eller smygfotografera röstlängden när du är i en vallokal. Förtidsröstarna är märkta med stora “P”n.
  • ta ett namn på måfå och “komma ihåg att du redan röstat i morse” när du märker att personen redan röstat. Kräver skådespelartalang.

En “bonus” är att du kan få veta vad den förtidsröstande medborgaren röstade på. Röstmottagarna lämnar nämligen ut fönsterkuvertet med förtidsrösterna och röstkortet när man ångerröstar länk, videon “Ta emot och hantera väljarens röst”.

Andra sätt din röst kan komma bort på

Om röstmottagarna råkar lägga ned ditt röstkuvert i fel urna kommer den inte att räknas. Om röstmottagarna sätter ett kryss på fel rad, kommer den personen inte kunna rösta. Båda dessa har inträffat. Jag frågade min länsstyrelse om hur ofta detta sker. De svarade att 27 personer nekades rösta i riksdagsvalet 2014 för att de redan var avprickade. Sannolikheten för att just du ska drabbas är alltså inte överdrivet hög.

Slutsats

  • Förtidsrösta inte.
  • Rösta tidigt på morgonen.

Egentligen ska inte farorna överdrivas. Vårt röstsystem är demokratiskt, vi kan lita på våra opinionsundersökningar och vi har inte några skäl att tro att valfusk skulle påverka valet.

Det förekommer att buntar med valsedlar försvinner, men röstmottagarna har ett stort förråd för alla riksdagspartier. De fyller på med nya buntar löpande under dagen.

Om 27 nekas rösta av ca 7000000 röstberättigade blir risken ungefär 1 på 250000 att just du drabbas. De rör sig säkert nästan uteslutande om fel och slarv av röstmottagarna. Om två skumma typer går runt i vallokalerna och röstar för vanliga människor, kommer det troligtvis upptäckas. Om några vallokaler nära varandra har ovanligt många ångerröster (vilket ju är väldigt ovanligt), kan det också upptäckas.