RSS-flöde

Kort om att lägga till RSS-flöden

25 juni 2019 - -

Titta på det nya RSS-flödet! Det var väldigt enkelt. Formatet beskrivs på www.rssboard.org/rss-specification. Jag började läsa, men kom av mig och drog ner rfeed istället. Det fanns för Python-3 i Python Package Index. Exemplet det har verkar inte helt validera, men det säkert inte nåt problem för de flesta RSS-läsare (det funkade i min Chrome-plugin).

Här är i princip hela koden (det var lite små omskrivningar på några andra ställen också):

# From SO https://stackoverflow.com/questions/4389572/how-to-fetch-a-non-ascii-url-with-python-urlopen:
def urlEncodeNonAscii(b):
  return re.sub('[\x80-\xFF]', lambda c: '%%%02x' % ord(c.group(0)), b)
def iriToUri(iri):
  parts= urllib.parse.urlparse(iri)
  return urllib.parse.urlunparse(
    part if parti==1 else urlEncodeNonAscii(part)
    for parti, part in enumerate(parts)
  )
def build_feed(posts):
 def build_rfeed_item(post):
  link = iriToUri(BASE_URL + "/posts/" + get_post_url(post.title))
  return rfeed.Item(
    title = post.title,
    link = link,
    description = post.description,
    author = "alex@email_som_inte_funkar.com",
    guid = rfeed.Guid(link),
    pubDate = datetime.datetime(post.date.year, post.date.month, post.date.day,
                  00, 00))
 return rfeed.Feed(
  title = "Alkanero",
  link = BASE_URL,
  description = "Ställe på internet där Alex halv-anonymt skriver av sig",
  language = "sv",
  lastBuildDate = datetime.datetime.now(),
  items = [build_rfeed_item(post) for post in posts]
 )
def generate_rss_xml(posts):
 with open("feed.xml", "w") as f:
  f.write(build_feed(posts).rss())

Det ska finnas en RSS-ikon i övre högra hörnet nu.