Statens budget 2020

Interaktiv sida som slumpar budgetposter.

9 oktober 2019 - -

Beskrivning

8 kilo budget
8 kilo budget

Den här sidan låter dig se var en slumpad skattekrona hamnar i statens budget 2020. Stora budgetposter kommer dyka upp ofta, och små kommer visas sällan. Vår minsta budgetpost är Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål på 80 tusen kronor. Den största posten är Kommunalekonomisk utjämning på 120 miljarder. Kulturföremålen kommer alltså nästan aldrig dyka upp, medan utjämningssystemet träffas 1 gång av 10.

Jag hoppades först att budgeten skulle ha jättedetaljerad info. På nivån “din skattekrona går till personalkostnaden på XXX-avdelningen på Regeringskansliet”. Åtminstone en lite finare uppdelning än bara “försvar: 60 miljarder”. Vissa utgiftsområden är ganska finfördelade medan andra bara har stora belopp. Här är ett logaritmiskt histogram över storleken på budgetbeloppen (tusentals kronor):

Histogram över budgetanslag
Histogram över budgetanslag

Den lilla stapeln nära 10² är Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål. Den lilla stapeln nära 10⁸ är den kommunala utjämningen.

Totalt är det 484 utgiftsområden.

Datat kommer från ett kalkylblad på regeringens hemsida och från själva budgetpropositionen.

Se till att klicka på länken vid Läs beskrivningen! Den tar dig till rätt sida i budgetpropositionen. Jag lade en massa tid på att läsa in PDFerna som text och leta efter budgetposter i innehållsförteckningen. Jag är inte alls stolt över den programkoden:

Programkod
Programkod